High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciBOSCH Classixx 5 WLF 16260PL


powiększ

BOSCH Classixx 5 WLF 16260PL
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: BOSCH Classixx 5 WLF 16260PL
BOSCH Classixx 5 WLF 16260PL

do stosowania w pralkach automatycznych. - Nie pozwala? dzieciom na przebywanie w pobli?u pralki! - Nie pozwala? zwierz?tom domowym na przebywanie w pobli?u pralki!

Przygotowanie
Instalacja zgodnie z osobn? Instrukcj? ustawienia.

Przed pierwszym praniem
nale?y raz uruchomi? pralk? bez bielizny. Patrz strona 6.

Pranie

Wyjmowanie bielizny
Mo?liwe ok. 2 minuty po zako?czeniu programu! Otworzy? drzwiczki i wyj?? bielizn?. Jeœli funkcja L (Zatrzymanie p?ukania = Bez odwirowania

Producent: BOSCH
Pobrań: 25534


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Lifestyle

W dziale Sport