High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciBOSCH ActiveWater SMV 59T00EU


powiększ

BOSCH ActiveWater SMV 59T00EU
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: BOSCH ActiveWater SMV 59T00EU
BOSCH ActiveWater SMV 59T00EU

=P\ZDUND

9000 461 565 (9006)

SO

,QVWUXNFMD Xş\WNRZDQLD  

K  PLQ

K

K

6WDUW

$ % &5HVHW  VHF      

    

pl

Spis tre ci
Zmywanie naczy . . . . . . . . . . . . . . . . Parametry programów . . . . . . . . . . . . Czujnik Aqua (stanu wody) . . . . . . . . W czenie urz dzenia . . . . . . . . . . . . Wska nik wizualny podczas przebiegu programu . . . . . . . . . . . . . Wska nik czasu do ko ca programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas opó nienia w czenia . . . . . . . . Koniec programu . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne wy czenie / O wietlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wy czy urz dzenie . . . . . . . . . . . . . Przerwanie programu . . . . . . . . . . . . Przerwanie programu . . . . . . . . . . . . Zmiana programu . . . . . . . . . . . . . . . Suszenie intensywne . . . . . . . . . . . . . Przegl d i piel gnacja . . . . . . . . . . . . . Ogólny stan zmywarki . . . . . . . ....

Producent: BOSCH
Pobrań: 69


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Lifestyle

W dziale Sport