High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciBOSCH ActiveWater SMV 65T20EU


powiększ

BOSCH ActiveWater SMV 65T20EU
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: BOSCH ActiveWater SMV 65T20EU
BOSCH ActiveWater SMV 65T20EU  

K  PLQ

K

K

6WDUW

$ % &5HVHW  VHF

               

pl

Spis tre ci
Ekstra suszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . Oszcz dno energii . . . . . . . . . . . . . Zmywanie naczy . . . . . . . . . . . . . . . . . Parametry programów . . . . . . . . . . . . Czujnik Aqua (stanu wody) . . . . . . . . Suszenie zeolithem . . . . . . . . . . . . . . W czenie urz dzenia . . . . . . . . . . . . Wska nik wizualny podczas przebiegu programu . . . . . . . . . . . . . Wska nik czasu do ko ca programu . Czas opó nienia w czenia . . . . . . . . Koniec programu . . . . . . . . . . . . . . . . Automatyczne wy czenie / O wietlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wy czy urz dzenie . . . . . . . . . . . . . Przerwanie programu . . . . . . . . . . . . . Przerwanie programu . . . . . . . . . . . . . Zmiana programu . . . . . . . . . . . . . . . Suszenie intensywne . . . . . . . . . . . . . Przegl d i piel gnacja . . . . . ....

Producent: BOSCH
Pobrań: 33


Newsletter

Newsletter

W dziale Lifestyle

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Extreme

W dziale Sport

W dziale Gry