High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciZANUSSI ZWO 3101


powiększ

ZANUSSI ZWO 3101
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: ZANUSSI ZWO 3101
ZANUSSI ZWO 3101

CS PL SK

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Pračka Pralka Práčka

2 23 46

ZWO 3101

Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Poznámky k ochraně životního prostředí _______________________ Technické informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 4 4 5 7 Tipy a rady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 Odstraňování závad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Zm?ny vyhrazeny

Bezpečnostní informace
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod: ? Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek ? Abyste pomáhali chránit životní prostředí ? Abyste spotřebič správně používali. Pokyny...

Producent: ZANUSSI
Pobrań: 20


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Extreme