High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciZANUSSI ZHC 600 X


powiększ

ZANUSSI ZHC 600 X
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: ZANUSSI ZHC 600 X
ZANUSSI ZHC 600 X

ZANUSSI
_____________________

Poch aniacz
kuchenny
ZHC 600 - 900 _____________________
Instrukcja obs ugi i instalacji

2

SPIS TRE&CI
WSKAZÓWKI DOTYCZ-CE BEZPIECZE/STWA......................... 4 ELEMENTY URZ-DZENIA............................................................. 5 INSTALACJA.................................................................................. 5 TRYBY PRACY POCH6ANIACZA.................................................. 7 EKSPLOATACJA ........................................................................... 9 KONSERWACJA I MYCIE.............................................................10 AUTORYZOWANY SERWIS .........................................................12

3

Wskazówki dotycz=ce bezpiecze stwa
Poch aniacz jest przeznaczony do monta u ciennego nad p yt do gotowania. Poch aniacz mo e pracowa w obiegu zamkni!tym (recyrkulacja), lub w obiegu otwartym (powietrze jest odprowadzane na zewn trz). Ze wzgl!dów bezpiecze(stwa zalecamy, aby poch...

Producent: ZANUSSI
Pobrań: 17


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle