High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciWHIRLPOOL ADG 6240/1 FD (60 cm, panel zintegrowany)


powiększ

WHIRLPOOL ADG 6240/1 FD (60 cm, panel zintegrowany)
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: WHIRLPOOL ADG 6240/1 FD (60 cm, panel zintegrowany)
WHIRLPOOL ADG 6240/1 FD (60 cm, panel zintegrowany)

501939603638_pl-PL.fm Page 1 Thursday, March 29, 2012 2:53 PM

Skrócona instrukcja obsługi

Tabela
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!
(patrz opis opcji po prawej stronie)

PRZYCISK WYBORU PROGRAMU Nacisnąć przycisk "P" (kilka razy), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się numer wybranego programu (P1...Px) ? patrz "Tabela programów" poniżej.

PRZYCISK START/WZNÓW Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć wybrany program: zapali się kontrolka i zgaśnie po zakończeniu programu. Otwarcie drzwi w czasie trwania cyklu zmywania powoduje tymczasowe wstrzymanie programu: miga kontrolka "Start". Aby wznowić cykl, należy nacisnąć przycisk Start i zamknąć drzwi w ciągu 3 sekund.

PRZYCISK ANULUJ/WYŁ. Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć panel sterowania. Naciśnięcie tego przycisku podczas trwania programu powoduje skasowanie aktualnego programu i odpompowanie wody...

Producent: WHIRLPOOL
Pobrań: 6616


Newsletter

Newsletter

W dziale Gry

W dziale Kultura

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Motoryzacja

W dziale Biznes, Finanse, Prawo