High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciSamsung T200HD


powiększ

Samsung T200HD
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: Samsung T200HD
Samsung T200HD

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD

LCD Monitor
Instrukcja obsługi

Zasady bezpiecze?stwa
Oznaczenia
Uwaga Należy przestrzegać tych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić własne bezpieczeństwo oraz zapobiec uszkodzeniu urządzenia i przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Uważnie przeczytaj instrukcje i korzystaj z produktu w sposób z nimi zgodny. Ostrzeżenie / Uwaga Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi śmiercią lub urazami ciała. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi urazami ciała lub uszkodzeniami mienia. Symbole używane w instrukcji Zabronione Nie demontować Ważne zalecenia, o których należy zawsze pamiętać Odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego Uziemić w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym

Nie dotykać

Zasilanie
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy uaktywnić tryb DPM. Jeśli używany jest wygaszacz ekranu, należy przełączyć komputer w tryb aktywny. Skrót...

Producent: Samsung
Pobrań: 334


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Sport

W dziale Biznes, Finanse, Prawo