High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciSamsung 943BM


powiększ

Samsung 943BM
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: Samsung 943BM
Samsung 943BM

LCD Monitor
Instrukcja obsługi

Zasady bezpiecze?stwa
Oznaczenia
Uwaga Należy przestrzegać tych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić własne bezpieczeństwo oraz zapobiec uszkodzeniu urządzenia i przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Uważnie przeczytaj instrukcje i korzystaj z produktu w sposób z nimi zgodny. Ostrzeżenie / Uwaga Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi śmiercią lub urazami ciała. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi urazami ciała lub uszkodzeniami mienia. Symbole używane w instrukcji Ważne zalecenia, o których należy zawsze pamiętać Odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego Uziemić w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym

Zabronione

Nie demontować

Nie dotykać

Zasilanie
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy uaktywnić tryb DPM. Jeśli używany jest wygaszacz ekranu, należy przełączyć komputer w tryb aktywny. Przedstawione ilustracje służą jako...

Producent: Samsung
Pobrań: 0


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Sport

W dziale Biznes, Finanse, Prawo