High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


Producenci



Samsung 460UX-2


powiększ

Samsung 460UX-2
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: Samsung 460UX-2
Samsung 460UX-2

SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2, 460UX-2, 460UXN-2

Wyświetlacz LCD
Instrukcja obsługi

Zasady bezpiecze?stwa
Oznaczenia
Uwaga Należy przestrzegać tych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić własne bezpieczeństwo oraz zapobiec uszkodzeniu urządzenia i przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Uważnie przeczytaj instrukcje i korzystaj z produktu w sposób z nimi zgodny. Ostrzeżenie / Uwaga Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych tym symbolem może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Uwaga

Zabronione

Ważne zalecenia, o których należy zawsze pamiętać Odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego Uziemić w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym

Nie demontować

Nie dotykać

Zasilanie
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy uaktywnić tryb DPM. Jeśli używany jest wygaszacz ekranu, należy przełączyć komputer w tryb aktywny. Przedstawione ilustracje służą jako przykłady i nie...

Producent: Samsung
Pobrań: 0


Newsletter

Newsletter

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Sport

W dziale Lifestyle