High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciSAECO NINA Cappuccino


powiększ

SAECO NINA Cappuccino
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: SAECO NINA Cappuccino
SAECO NINA Cappuccino

ISTRUZIONI PER L'USO OPERATING INSTRUCTIONS MODE D?EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUÇ?ES PARA O USO INSTRUCCIONES PARA EL USO GEBRUIKSAANWIJZING Instrukcje obsługi

leggere attentamente queste istruzioni d'uso prima di utilizzare la macchina. READ THESE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D?UTILISER LA MACHINE. DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN. LER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇ?ES PARA O USO ANTES DE USAR A MÁQUINA. LÉANSE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA. LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. Przeczytać uważnie niniejsze instrukcje obsługi przed użytkowaniem urządzenia.

Ideas with Passion

1

2

3

4

5

6

7

8 11 12 10 13 14

9

18

16

17

15
40 cm 16 in

20 cm 8 in 20 cm 8 in 20 cm 8 in

20 cm 8 in

Fig.A - Abb.A - Afb.A - Rys.A

??

Fig.1 - Abb.1 - Afb.1 -...

Producent: SAECO
Pobrań: 52


Newsletter

Newsletter

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale Extreme

W dziale Sport

W dziale Gry

W dziale Kultura