High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciLG 37LF2510


powiększ

LG 37LF2510
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: LG 37LF2510
LG 37LF2510

L H 9 0* *

5 0 P S 7 0* * 6 0 P S 7 0* * 5 0 P S 8 0* * 6 0 P S 8 0* * 4 2 P Q 3 5* * 5 0 P Q 3 5* * 4 2 P Q 6 5* * 5 0 P S 6 5* *

Przed u?yciem odbiornika nale?y uwa?nie przeczyta? tÍ instrukcjÍ. Po przeczytaniu warto j? zachowa? do dalszego wykorzystania w przysz?o?ci. Zaleca siÍ równie? zapisanie numeru seryjnego oraz numeru modelu. Informacje te znajduj? siÍ na tabliczce znamionowej na tylnej obudowie urz?dzenia.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface s

Producent: LG
Pobrań: 172


Newsletter

Newsletter

W dziale Lifestyle

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Extreme

W dziale Sport

W dziale Gry