High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciKRUPS EA 8005


powiększ

KRUPS EA 8005
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: KRUPS EA 8005
KRUPS EA 8005

dzenie przeznaczone wyłącznie do u ytku domowego Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat warunków gwarancyjnych obowiązujących w Twoim kraju, przy maksymalnie 3.000 cyklach rocznie, nale y zapoznać się z kartą gwarancyjną. Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do u ytku domowego i nie nadaje się do celów handlowych ani profesjonalnych. Jakiekolwiek u ycie tej maszyny w warunkach innych ni domowe nie jest objęte gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje eksp

Producent: Krups
Pobrań: 1372


Newsletter

Newsletter

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle