High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciIiyama ProLite C1911S-1


powiększ

Iiyama ProLite C1911S-1
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: Iiyama ProLite C1911S-1
Iiyama ProLite C1911S-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD ?rmy iiyama. Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitor. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE
Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE: 89/336/EEC (zgodność elektromagnetyczna), 73/23/EEC (urządzenia niskonapięciowe) wraz z poprawkami podanymi w Dyrektywie 93/68/EEC. Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

POLSKI
Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych...

Producent: iiyama
Pobrań: 5


Newsletter

Newsletter

W dziale Kultura

W dziale Sport

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Gry