High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciINDESIT FI 51 K.B IX


powiększ

INDESIT FI 51 K.B IX
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: INDESIT FI 51 K.B IX
INDESIT FI 51 K.B IX

Instrukcja obs?ugi
PIEKARNIK Spis treœci
PL
Polski, 1

PL

Instalacja, 2-3

Ustawienie Pod??czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa

Opis urz?dzenia, 4
Widok ogólny Panel sterowania

Uruchomienie i u?ytkowanie, 5
Uruchomienie piekarnika Korzystanie z regulatora czasowego

Programy, 6-7

FI 51 K.B FI 51 K.B IX FI 51.B FI 51.B IX FI 56 K.B FI 56 K.B IX FI 56 KC.B FI 56 KC.B IX FI 52.B TD FI 52.B IX TD FIE 56K.B TD FIE 56K.B IX TD FI 51 K.B IX CR

Programy pieczenia Praktyczne porady dotycz?ce pieczenia Tabela pieczenia

Elektroniczny programator pieczenia, 8
Ogólne zasady bezpiecze?stwa Utylizacja Oszcz?dnoœ? i ochrona œrodowiska

Zalecenia i œrodki ostro?noœci, 9

Konserwacja i utrzymanie, 10-11
Od??czenie pr?du elektrycznego Mycie urz?dzenia Czyszczenie drzwiczek Wymiana ?arówki Monta? zestawu prowadnic œlizgowych Serwis Techniczny

Instalacja
PL
 Nale?y zachowa? niniejsz? instrukcj?, aby móc z niej skorzysta? w ka?dej chwili. W razie...

Producent: INDESIT
Pobrań: 322


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale Gry

W dziale Sport