High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciINDESIT DSG 051 EU


powiększ

INDESIT DSG 051 EU
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: INDESIT DSG 051 EU
INDESIT DSG 051 EU

erwacja i utrzymanie, 10

Wy??czanie wody i pr?du elektrycznego Czyszczenie zmywarki Unikanie powstawania brzydkich zapachów Czyszczenie spryskiwaczy Czyszczenie filtra dop?ywu wody Czyszczenie filtrów W przypadku d?u?szej nieobecnoœci

Œrodki ostro?noœci i zalecenia, 11
Ogólne zasady bezpiecze?stwa Usuwanie odpadów Oszcz?dnoœ? i ochrona œrodowiska

Anomalie i œrodki zaradcze, 12Instalacja
PL
Nale?y zachowa? niniejsz? ksi??eczk?, aby móc z niej korzysta? w ka?d

Producent: INDESIT
Pobrań: 67


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Biznes, Finanse, Prawo