High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciEizo FS2333


powiększ

Eizo FS2333
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: Eizo FS2333
Eizo FS2333

EIZO FORIS FS2333 ? Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Kolorowy monitor LCD UWAGA
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zawartymi w niej informacjami o bezpieczeństwie użytkowania. Należy zachować instrukcję dla późniejszego odwołania się.

2

Rozmieszczenie informacji ostrzegawczych


Bateria litowa zawiera nadchloarany. Konieczna jest specjalna utylizacja. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Specyfikacja produktu może zmieniać się w zależności od regionu. Potwierdzenie specyfikacji znajduje się w podręczniku napisanym w języku odpowiednim do regionu zakupu.

Copyright? 2012 EIZO NANAO CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie, za pomocą żadnych elektronicznych, mechanicznych i innych środków przekazu...

Producent: EIZO
Pobrań: 30


Newsletter

Newsletter

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle