High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciCANDY CTDF 1006


powiększ

CANDY CTDF 1006
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: CANDY CTDF 1006
CANDY CTDF 1006

PL

Instrukcja montażu i obsługi

Pralka CTDF 1006

2

Wprowadzenie
Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszych instrukcji, poniewa zawieraj ona praktyczne porady pozwalaj ce na jak najlepsze wykorzystanie mo liwo ci zakupionej pralki . ?Instrukcje monta u i obsługi? zawieraj wszelkie informacje dotycz ce codziennego u ytkowania urz dzenia. Nale y z nich równie korzysta podczas instalowania pralki i jej konserwacji, a tak e w razie awarii oraz aby zasi gn porady na temat segregowania tkanin do prania, symboli na metkach odzie y i post powania w przypadku trudno usuwalnych plam.
1.- PANEL STEROWANIA / 2.- POKRYWA / 3.- B BEN 4.- POJEMNIK NA RODEK PIOR CY /5.- FILTR 6.- PODWOZIE NA KÓŁKACH

Spis tre ci
strona Zasady bezpiecze stwa Uruchomienie-instalacja Gwarancja Przygotowanie prania. Otwieranie/Zamykanie b bna Dozowanie rodka pior cego Zmienna ładowno ? elektroniczna funkcja Fuzzy Logic Programy specjalne Zalecenia ogólne Awarie U yteczne porady dotycz ce prania 3 5 6 7...

Producent: CANDY
Pobrań: 441


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja

W dziale Gry

W dziale Extreme

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale Biznes, Finanse, Prawo