High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciCANDY C 105 TXT


powiększ

CANDY C 105 TXT
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: CANDY C 105 TXT
CANDY C 105 TXT

ntów sterowania Szuflada na proszek Ârodki pior?ce, dodatki do prania, zalecane ilo?ci Wybór programu Sortowanie prania Tabela programów Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki Wykrywanie usterek Dane techniczne Gwarancja

Strona
3 4 4 5 6 8 9 14 21 22 24 26 28 30 32 34 35

2

Wst´p
Prosz´ przeczytaç i dok?adnie stosowaç si´ do poni˝szej instrukcji oraz korzystaç z urz?dzenia we w?a?ciwy sposób. Prosz´ przechowywaç ca?? dokumentacj´ urz?dzenia w jednym miejscu, aby

Producent: CANDY
Pobrań: 612


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Gry

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale Sport