High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciCANDY Activa Smart CS2 115-16S


powiększ

CANDY Activa Smart CS2 115-16S
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: CANDY Activa Smart CS2 115-16S
CANDY Activa Smart CS2 115-16S

ozorn? p?e?t?te p?ilo?en˘ ?esk˘ návod , kter˘ firma Candy dodává, a d?sledn? se jím ?i?te. Návod, kter˘ jste k v˘robku obdr?el, vychází z v?eobecné v˘robkové ?ady a z tohoto d?vodu m??e dojít k situaci, ?e n?které funkce, ovládací prvky a p?íslu?enství nejsou ur?eny pro Vá? v˘robek. D?kujeme za pochopení.

OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only

Producent: CANDY
Pobrań: 1430


Newsletter

Newsletter

W dziale Lifestyle

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Gry

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Sport

W dziale Kultura