High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciBOSCH Classixx 6 WLF 2427KPL


powiększ

BOSCH Classixx 6 WLF 2427KPL
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: BOSCH Classixx 6 WLF 2427KPL
BOSCH Classixx 6 WLF 2427KPL

oraz we ny nadaj cej si do prania r cznego w wodzie ze rodkiem pior cym, do u ytku z zimn wod oraz dost pnymi w handlu rodkami pior cymi i piel gnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.
.

Przygotowanie
Instalacja zgodnie z osobn instrukcj instalacji.

Przed pierwszym praniem
nale y raz w czy pranie bez bielizny strona 9.

Pranie

Wyjmowanie prania
Otworzy drzwiczki i wyj pranie. Je li aktywowana jest funkcja (Wirowanie stop = bez wirowania ko cowego): ustawi programator na Odpompowan

Producent: BOSCH
Pobrań: 321


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Lifestyle

W dziale Sport