High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciBOSCH ActiveWater SMV 53M00EU


powiększ

BOSCH ActiveWater SMV 53M00EU
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: BOSCH ActiveWater SMV 53M00EU
BOSCH ActiveWater SMV 53M00EU

ch . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . 17 Skrócenie fazy programu (VarioSpeed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zape nienie w po owie . . . . . . . . . . . 17

pl Przepisy bezpiecze stwa pracy
Przy dostawie
? Natychmiast sprawdzi opakowanie i zmywark pod wzgl dem szkód transportowych. Nie uruchomi uszkodzonego urz dzenia, lecz zwróci si do dostawcy w tej sprawie. ? Materia opakunkowy usun zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. ? Nie

Producent: BOSCH
Pobrań: 207


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Lifestyle

W dziale Sport