High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciBEKO MWB 3010 EX


powiększ

BEKO MWB 3010 EX
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: BEKO MWB 3010 EX
BEKO MWB 3010 EX

Elektroniczna kuchenka mikrofalowa 30 l Instrukcja obsługi

MWB 3010 EX
Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ UWAGA: Jeżeli urządzenie pracuje w trybie mieszanym, dzieci mogą obsługiwać kuchenkę tylko pod nadzorem osób dorosłych z uwagi na wysokie temperatury; UWAGA: W przypadku uszkodzenia drzwiczek bądź uszczelek, kuchenki nie wolno używać do chwili naprawy przez wykwalifikowaną osobę; UWAGA: Próby naprawy urządzenia przez osoby niewykwalifikowane polegająca na zdjęciu pokrywy chroniącej przed działaniem mikrofal grozi niebezpieczeństwem; UWAGA: Płynów i innych rodzajów żywności nie wolno podgrzewać w szczelnie zamkniętych naczyniach gdyż grozi to wybuchem; UWAGA: Dzieci mogą obsługiwać urządzenie bez nadzoru osób dorosłych tylko w przypadku, gdy zostały odpowiednio poinstruowane, potrafią...

Producent: BEKO
Pobrań: 78


Newsletter

Newsletter

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme