High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciARISTON MCA 16/HA


powiększ

ARISTON MCA 16/HA
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: ARISTON MCA 16/HA
ARISTON MCA 16/HA

Nalewanie gor?cej wody Przygotowanie cappuccino

Konserwacja i obs?uga 12
Ogólne czyszczenie Odkamienianie Przerywanie cyklu odkamieniania

Programowanie 15
Polecenie MENU Zmiana parametrów poszczególnych funkcji Programowane funkcje Ustawienia fabryczne

Komunikaty wy?wietlacza 23 Problemy ? przyczyny ? rozwi?zania 24 Ârodki ostro˝no?ci i zalecenia 25

1

PL

ÂRODKI BEZPIECZE?STWA
U˝ywaj?c urz?dze? elektrycznych zawsze nale˝y zachowywaç ?rodki bezpiecze?stwa w celu og

Producent: ARISTON
Pobrań: 106


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Biznes, Finanse, Prawo