High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciARISTON AWM 129 EU


powiększ

ARISTON AWM 129 EU
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: ARISTON AWM 129 EU
ARISTON AWM 129 EU

Instrukcja obs?ugi
PRALKA
Instalacja 2

PL
Polski

Rozpakowywanie i poziomowanie Pod??czenie do instalacji wodnej i elektrycznej. Pierwsze pranie Dane techniczne Instrukcja dla montera
Opis pralki

2 2 3 3 4
6

PL

Pulpit steruj?cy Kontrolki
Uruchamianie prania i programy

6 7
8

Uruchomienie programu Tabela programów
Dostosowywanie do w?asnych preferencji

8 8
9

Ustawianie temperatury Ustawianie pr´dko?ci wirowania Funkcje
Ârodki pior?ce i pranie

9 9 10
11

AWM 129

Szufladka na proszek Program wybielania Materia?y wymagaj?ce specjalnego podej?cia System wywa˝ania wsadu
Ârodki ostro˝no?ci i porady

11 11 11 11
12

Ogólne informacje o bezpiecze?stwie Pozbywanie si´ odpadów i zu˝ytej pralki R´czne otwieranie drzwiczek
Konserwacja i obchodzenie si´ z pralk?

12 12 12
13

Od??czanie pralki od zasilania energi? elektryczn? lub wod? Czyszczenie Czyszczenie szufladki na proszek Post´powanie z drzwiczkami i z b´bnem pralki Czyszczenie pompy...

Producent: ARISTON
Pobrań: 209


Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja